DEVOJ^ENCE  QUBI[  LI  ME  MENE
Devoj~ence , devoj~ence,
Qubi{ li me mene ?
Devoj~ence , qubi{ li me mene?
Jas te qubam , jas te qubam,
Na son te sonuvam,
Jas te qubam , na son te sonuvam.
[tom sonuva{ , {tom sonuva{,
Na kogo ka`uva{?
[tom sonuva{ na kogo ka`uva{?
Jas ka`uvam , jas ka`uvam,
Na mojata majka,
Jas ka`uvam na mojata majka.
[tom ka`uva{ , {tom ka`uva{,
[to ti majka veli?
[tom ka`uva{ {to ti majka veli?
Majka veli , majka veli,
Zaqubi go }erko,
Majka veli , zaqubi go }erko..
 
NAZAD