DALI DUMA[ LIBE
 
Dali duma{ libe,
Da li pametuva{,
Koga bevme milo libe,
Dvajce ne pro{etka.
 
Neli mi vele{e,
Neli se kolne{e,
Jas ne qubam drugo libe,
Samo tebe du{o.
 
Zemi si no`eto ,
Rasparaj srceto,
Tamu }e si najdi{ libe,
Dve srca vqubeni.
 
Ah,kolku e ma~no,
Ah,kolku e ma~no,
Jas da te qubam libe,
A drug da te zemi. 
  
 
NAZAD