DAFINO VINO CRVENO
 
Dafino vinocrveno
Mom~eto ti e zaspalo
Na Kara-kamen planina
Na suva rida bez voda
 
Mi pominale ajduci
Guw~eto mu go ukrale
Guw~eto mu go ukrale
Vo meana mu go prodale
 
Vo meana mu go prodale
Za bela luta rakija
Aj za bela luta rakija
Za rujno vino crveno
 
Ako mu go zele guw~eto
Neka mi e `ivo mom~eto
Neka mi e `ivo mom~eo
Drugo }e guw~e najdeme.
 
NAZAD