AJ ZASVIRETE MI ^ALGII 
 
Aj zasvirete mi ~algii,
Edna pesna merakliska,
Da se setam na mladosta,
Da se vrati v srce radosta.
Svirete mi ~algii,
Svirete mi sî od srce,
praznik mi e na du{ava,
Denes pl~am za mladosta.
Aj zasvirete mi ~algii,
Edna pesna kako `ivotot,
o~i ,solzi da napolnat,
du{a moja da olesnat.
Svirete mi ~algii,
Svirete mi sî od srce,
Praznik mi e na du{ava,
Denes pla~am za mladosta.
 
 
NAZAD