OGAN  GO  GORI  BREZOVO
 
Ogan go gori Brezovo-Makedonijo,
Ordan so ~etata navlegol-Makedonijo.
 
I na dru`inata govori-Makedonijo,
Stanívajte bra}a ne spijte-Makedonijo,
Zemajte bombi , kur{umi.
 
Zemajte bombi , kur{umi-Makedonijo,
So du{man }e se borime-Makedonijo.
 
Zgrmea bombi , kur{umi-Makedonijo,
Odedna{ Ordan izvika-Makedonijo,
Go zazedovme Brezovo.
 
NAZAD