BOR  SADILA  MOMA  EVGENIJA
Bor sadila moma Evgenija,
Bor sadila , em Boga molila.
Bor sadila moma Evgenija,
Bor sadila , em boga molila.
Daj mi Bo`e bor da mi porasne, 
Da se ka~am na borovi vejki.
Daj mi Bo`e bor da mi porasne,
Da se ka~am na borovi vejki.
Da zdogledam sred more gemija,
Vo gemija-okovan delija.
Da zdogledam sred more gemija,
Vo gemija-okovan delija.
Race mu se sinxir-zavrzani,
Noze mu se frangi-okovani.
Race mu se sinxir-zavrzani,
Noze mu se buka-optegnati.
Na ramo mu se dva siva sokola,
Go pra{uva moma Evgenija.
Go pra{uva moma Evgenija,
So {to rani{ dva siva sokola.
"Mesa se~am , sokoli si ranam,
Solzi leam , voda gi napivam.
Mesa se~am , sokoli si ranam,
Solzi leam , voda gi napivam."
 
NAZAD