BOG DA GO UBIE MAMO
 
Bog da go ubie mamo,bog da go ubie,
Kom{i~eto mamo ,terzi~eto ,lele,
Kom{i~eto ,mamo ,terzi~eto.
 
Tesno mi go skroi mamo ,tesno mi go skroi,
Ele~eto mamo ,xamadan~eto ,lele,
Ele~eto mamo ,xamadan~eto.
 
Of ,aman ,of ,qubov,
Of ,tenka polovina ,za kom{i~eto ,lele,
Of ,tenka polovina za kom{i~eto. 
 
Tesno mi go skroi mamo ,poarno mi stoi,
Ele~eto mamo ,xamadan~eto ,lele,
Ele~eto mamo ,xamadan~eto.
Of aman ,of ,qubov,
Of ,tenka polovina ,za kom{i~eto ,lele,
Of ,tenka polovina ,za kom{i~eto.
 
Daj me mori mila mamo ,daj me mila mamo,
Za kom{i~eto mamo ,za terzi~eto ,lele,
Za kom{i~eto mamo ,za terzi~eto.
 
Of ,aman ,of ,qubov,
Of ,tenka polovina ,za kom{i~eto ,lele,
Of ,tenka polovina ,za kom{i~eto.
 
NAZAD