BOG DA BIE KOJ PRV PO^NA
 
Bog da bie ,koj prv po~na,
Koj prv po~nada mi odi na pe~alba,
Na pe~alba ,milo libe-Amerika.
 
Tri godini ,bez rabota,
Bez rabota ,milo libe ,em ,bez pari.
 
Parahodot ve{e pristigna,
Pari nemam ,milo libe da se ka~am.
 
Ako saka{ da si dojdam,
Prodaj si go ,milo libe ,|erdan~eto.
 
Ako ne stasa |erdan~eto ,
Prodaj si go ele~eto.
Pra}aj pari milo libe ,da si dojdam.
 
NAZAD