BITOLA  BABAM  BITOLA
Bitola , babam , Bitola,
Tamu se `ivot `ivee.
Tamu se `ivot `ivee,
Tamu se jade i pie.
Bitola-majska priroda,
Bitola-zlatna gradina.
So li~ni momi ubavi,
Na lice beli crveni.
Bitola , babam , Bitola,
Koj mi te tolku prokolna,
Da ra|a{ momi ubavi,
Da ludat site be}ari.
 
NAZAD