BITOLA  MOJ  RODEN  KRAJ
Bitola , moj roden kraj,
Vo tebe sum roden,
Za mene si raj.
Bitola , moj roden kraj,
Jas te sakam , za tebe peam.
Bitola , moj roden kraj,
Jas te sakam od srce , znaj.
Mnogu gradovi , sela projdov,
Kako tebe Bitola , nigde ne najdov.
Bitola , moj roden kraj,
Jas te sakam , za tebe peam,
Bitola , moj roden kraj,
Jas te sakam od srce , znaj.
Ej , roden kraj , koj bi mo`el,
Zbogum da ti re~e , da ne zapla~am.
Bitola , moj roden kraj,
Jas te sakam , za tebe peam.
Bitola , moj roden kraj,
Jas te sakam od srce , znaj.
 
 
NAZAD