REPUBLI^KI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENA ZA[TITA


 

 

ODDELENIE ZA ZDRAVSTVENA STATISTIKA I INFORMATIKA VO ZDRAVSTVOTO I ELEKTRONSKA OBRABOTKA NA PODATOCI

DEJNOST

Oddelenieto sproveduva zdravstveno-statisti~ka dejnost preku slednite aktivnosti za realizacija na programite za statisti~ki istra`uvawa od oblasta na zdravstvoto od interes za Republikata:

 • pribirawe, kontrola i kompjuterska obrabotka na zdravstveno-statisti~ki podatoci od individualni i zbirni zdravstveno-statisti~ki izve{tai, prijavi za hroni~ni i drugi zaboluvawa i drugi podatoci i pokazateli za teritorijata na Republikata;
 • kompjutersko vodewe na republi~kiot register za rak i precizna evidencija na kadrite vo zdravstvoto preku formirana kompjuterska baza na podatoci;
 • u~estvo vo izrabotkata na zakonski propisi za evidencii, dokumentacija i izve{tai vo zdravstvoto;
 • izrabotka na nacrt-planovi i programi za statisti~ki istra`uvawa od oblasta na zdravstvenata za{tita;
 • u~estvo vo proektiraweto na razvojot i organizacijata na rabotata na informaciskiot sistem vo oblasta na zdravstvoto vo Republikata;
 • sledewe i nadzor na primenata na MKB;
 • analizirawe i razvoj na metodologiite i instrumentite na statisti~kite istra`uvawa od interes za Republikata, kako i voveduvawe na novi metodi na avtomatska obrabotka na podatoci;
 • izrabotka na kodeksi, stru~no-metodolo{ki upatstva i publikacii;
 • uka`uvawe na stru~no-metodolo{ka pomo{ na Zavodite za zdravstvena za{tita i drugi zainteresirani zdravstveni organizacii i institucii od oblasta na zdravstveno-statisti~kata dejnost i funkcioniraweto na zdravstveniot informaciski sistem;
 • ostvaruvawe na sorabotka so SZO i drugi me|unarodni organizacii, kako i ispolnuvawe na obvrskite kon SZO;
 • edukativna dejnost od oblasta na zdravstvenata statistika i informatika vo zdravstvoto na nivo na Republikata.