Публикации

1. д-р Душко Алексовски - Карпеста уметност што е тоа?;
2. д-р Душко Алексовски - Македонски резерват за карпеста уметност;
3. д-р Душко Алексовски - Монографија на Центарот за карпеста уметност на Македонија;
4. д-р Душко Алексовски - Како ја открив карпестата уметност во Република Македонија;

Дела во подготовка:

1. Почетокот и развојот на писмото на територијата на Република Македонија (ова дело е директно произлезено од резултатите на истражувањата на карпестата уметност во Република Македонија;
2. Карпестата уметност во Македонија (ова дело е повеќе томно и ќе ја опфати севкупната карпеста уметност во Македонија).

 
Copyright by MRARC
Designed Maintained and Hosted by UNet