SPORTSKA PROGNOZAOvde }e mo`e redovno da nao|ate novi, dosega neobjavuvani, sistemi za ovoj vid igra na sre}a. Nivniot avtor Risto Donev, koj 20-tina godini izrabotuva raznovidni sistemi, }e nastojuva na ovaa strana da prezentira sistemi za se~ij vkus i xeb, i toa po eden nov sistem vo prviot ~etvrtok od sekoj vtor mesec, po~nuvaj}i od januari 2000.

Kako {to se gleda, za sekoj sistem napred e datumot koga e toj napraven i staven na stranata, pod nego stoi zborot "SNIMETE", a desno e opisot na sistemot. Ako pritisnete na zborot "SNIMETE" doti~niot sistem }e mo`e da go snimite na sopstveniot hard disk i, otkako }e go otpakuvate, ednostavno da go v~itate vo "WORD". Inaku, za site sistemi e upotreben fontot MAC C Swiss, isto kako i vo izrabotkata na makedonskata verzija na ovaa strana, pa za da imate originalna pretstava okolu nivnoto pregleduvawe preporaka e da go snimite i instalirate ovoj font kaj vas. Odovde fontot mo`ete da go snimite ako pritisnete na sledniot zbor: MAC C Swiss.

Mnogu uspeh vo igrite na sre}a!

Od avtorot


02.11.2000.
SNIMETE
BEZUSLOVEN SISTEM 2 TROZNACI I 5 DVOZNACI - 72 kombinacii
Se popolnuva na ~etiri sistemski liv~iwa po 18 komb. Ja ima slednata garancija:
- So pogoduvawe na site parovi garancijata e edna dobivka od vtor vid, a so 25% verojatnost edna dobivka od prv vid i dve dobivki od vtor vid.
07.09.2000.
SNIMETE
BEZUSLOVEN SISTEM 10 DVOZNACI - 128 kombinacii
Se popolnuva na {estnaeset sistemski liv~iwa po 8 komb. Ja ima slednata garancija:
- So pogoduvawe na site parovi garancijata e edna dobivka od vtor vid, a so 12.5% verojatnost edna dobivka od prv vid, so mo`nost da se vklopat i nekolku dobivki od vtor vid.
06.07.2000.
SNIMETE
BEZUSLOVEN SISTEM 1 TROZNAK I 6 DVOZNACI - 36 kombinacii
Se popolnuva na ~etiri (neceli) obi~ni liv~iwa. Ja ima slednata garancija:
- So pogoduvawe na site parovi garancijata e edna dobivka od vtor vid, a so 18.75% verojatnost edna dobivka od prv vid, so mo`nost da se vklopat i nekolku dobivki od vtor vid.
04.05.2000.
SNIMETE
BEZUSLOVEN SISTEM 3 TROZNACI I 3 DVOZNACI - 54 kombinacii
Se popolnuva na dve sistemski liv~iwa po 27 komb. Ja ima slednata garancija:
- So pogoduvawe na site parovi garancijata e edna dobivka od vtor vid, a so 25% verojatnost edna dobivka od prv vid i dve dobivki od vtor vid.
02.03.2000.
SNIMETE
BEZUSLOVEN SISTEM 4 TROZNACI I 3 DVOZNACI - 72 kombinacii
Se popolnuva na devet sistemski liv~iwa po 8 komb. Ja ima slednata garancija:
- So pogoduvawe na site parovi garancijata e edna dobivka od vtor vid, a so 11.11% verojatnost edna dobivka od prv vid i dve dobivki od vtor vid.
06.01.2000.
SNIMETE
BEZUSLOVEN SISTEM 8 DVOZNACI - 32 kombinacii
Se popolnuva na ~etiri (neceli) obi~ni liv~iwa. Ja ima slednata garancija:
- So pogoduvawe na site parovi garancijata e edna dobivka od vtor vid, a so 12.5% verojatnost edna dobivka od prv vid, so mo`nost da se vklopat i nekolku dobivki od vtor vid.


Za{titeno so site prava, RD STUDIO.