C. Price, I Maxwell, I.Senex: Turkey in Europe, 1: 1,600,00, 64x90 cm. Paris, 1712

The British Library (BM-MR aps 148 c. 2/20), London

Click on the map for full view. 

Kliknete na mapata za da ja vidite istata zgolemena.Kartata e rabotena  spored geografskata karta "Grcija" od De l'Il, izostavaj}i ja anti~kata toponomija za da ostane  samo makedonskata, zatoa i kartata ima beleg na geografska. Prespanskoto Ezero i ovde  e  izostaveno, no izostaveni se i pogre{nite ezera na Struma. Tetovo e so novo ime- @ezovo.

The map is based on  De L'Isle's geographical map "Greece". It lives out all ancient toponymy and enters only the Macedonian names. Lake Prespa is notentered here either, as well as the non-existent lakes of the River Struma. Tetovo is marked with a new name - Jesovo.