N. Sanson: Estats de l'Empire des Turqs en Europe, 1:3,704,000, 80x53 cm. Paris, 1696

The British Library (BM-MR 43.315/1.2), London

Click on the map for full view. 

Kliknete na mapata za da ja vidite istata zgolemena.Sanson  e eden od osnova~ite na francuskata kartografija. Makedonija  ja prika`uva na pove}e karti, ovde e edna od tie so ne mnogu podatoci. Sli~na e so kartata na Kanteli.

Sanson is one of the founders of French cartography. He showed Macedonia on many of his maps, and this is one of them. It does not provide much data and similar to Cantelli's.