Случаи на незгода со неосигурано или непознато возило

Во случај на незгода со неосигурано или непознато возило (кај непознатите возила се наплатува само штета на лица), согласно Законот за осигурување, оштетното барање поднесете го до едно од осигурителните друштва на територија на Република Македонија.

Упаство за користење на зелената карта
Случаи на незгода со:

горе ^