Dobrodojdovte na stranata posvetena na
Skopskiot "Gradski muzej"
Muzejot na grad Skopje e kompleksen muzej i e formiran vo 1949 godina. Smesten e vo zgradata na starata `elezni~ka stanica koja be{e razurnata od katastrofalniot zemjotres vo Skopje 1963 godina, a samo tretina od objektot e za~uvan i adaptiran za potrebite na Muzejot.Raspolaga so 4500m2 od koi 2000m2 se izlo`ben prostor prostor. Muzejot dosega realiziral pove}e tematski izlo`bi i sekoja godina organizira pove}e aktivnosti, me|u koi e i tradicionalnata svetska izlo`ba na karikaturi. Od postojanite izlo`bi vo 1974 godina ja realizira izlo`bata "Skopje vo izgradba", koja postojano se dopolnuva so novi eksponenti i novi pokazateli vo razni oblasti od razvitokot na Skopje.Vo 1979 godina e realizirana izlo`bata "Skopje vo N.O.V. i Narodnata revolucija 1941-1944" koja, isto taka, povremeno se dopolnuva so novootkrieni dokumenti ili so drug vid eksponati.Vo salata za povremeni izlo`bi koga nema drugi tematski izlo`bi, izlo`eni se sporedbeni fotografii na Skopje nekoga{ i sega.
Impozantniot objekt na starata `elezni~ka stanica e eden od najvpe~atlivite objekti vo strogiot centar na gradot.Toj objekt prestavuva simbol na zemjotresot od 1963 godina ,a zaedno so kameniot most simbol na glavniot grad na Makedonija.
This page is dedicated to the "City Museum" (Gradskiot muzej) in Skopje Macedonia. The museum is located in the old premises of the train station, which was partly damaged in the earthquake in 1963. A part of the museum is turned into an art gallery. The "City Museum" is one of the most famous objects in town.Text by Ljupco Vezenkov and Nikola Martinovski
Design is made by Ognen Paunovski