ZLATNITE HITOVI NA CIRKOR
Cirkus Cirkor, [vetska
 
 Sreda, Oktomvri 7 - 22.00~.   Mladinski Kulturen Centar
 
 
Umetnici
Jan Unestam - koj }e go izvede poznatiot trik so balon (koga toj vsu{nost is~eznuva vo balon), kako i to~kata vo koja golta fluoroscentna dolga svetilka. Isto taka }e izvede i “koko{ka” koga se preobrazuva vo koko{ka so pomo{ na gumeni rakavici. Mo`e da u~estvuva i vo poslednata to~ka so ogan.

 
 

Karl Stets - ma` koj {to izveduva to~ka na balerina na ja`e. Kako i akrobatika i to~ki so ogan.

Andrea Schalk - prekrasna `ena ma~ka- izveduva “kau~uk” to~ki. 
 
 

Samuel Gustavsson & Niclas Sturberg - `ongleri, so novi idei i poetski vizii. Izveduvaat i sme{na to~ka “gasenica”. 

Hanne Kejser & Cecilie Strandgaard - dve `eni so ja`e i xuxiwa bez glavi.