TAR
Trupata na Karin Vinke, Brisel-Belgija
 Sreda, Oktomvri 7 - 20 ~   MAKEDONSKI NACIONALEN TEATAR
 
 Koreografija:  Karin Vinke
 
Koncept i koreografija: Karin Vyncke 
Originalna muzika: Nicolas Roseeuw 
Snimena muzika: Giacianto Scelsi; Maknongan 
Tan~eri: Laurence Langlois, Anne Le Batard, Nicolas Rietz, Laurent Valter, Karin Vyncke 
Svetlo: Christina Wolf 

TAR ne e vo tradicionalna smisla na zborot biografija na slikarot @an Mi{el Baskija . TAR e li~en odgovor na delata na ovoj umetnik koj umrel mlad, na 28 godini. Celta na TAR ne e da go pretstavi `ivotot na umetnikot tuku od negovite dela da crpi umetni~ki istra`uvawa koi se preneseni vo tanc. 
 

 
 Sekoj tancov ~ekor predizikuva be{umno {u{kawe koe potsetuva na zvucite koi gi pravi ~etkata po platnoto kako tan~erite da slikaat po scenata. Piruetite, dvi`ewata {to gi pravat so racete, skokovite i gr~evite se kako brzi potezi na ~etka, kako linii od to~ki. Ova e ona {to se vika veren prevod.  

Fiona Eblers, Berliner Zeitung