Pridru`na programa na 23. MOT 1998
 
 
Rabotlica 
so Baletot na MNT: 
Jo{iko ^uma, koreograf (SAD)
Makedonski Naroden Teatar
Sovremen francuski teatar
Vo sorabotka so Francuskiot kulturen centar:
Sovremeni dramski avtori - izlo`ba na plakati
(Mladinski kulturen centar, 1-10. oktomvri 1998)
Izlo`ba na teatarska fotografija 
Od dejnosta na: MOT, ITI, IETM 
(Neformalni evropski teatarski sredbi) i 
proektite na MKC  (MKC, kancelarija na MOT)
(Mladinski kulturen centar, 1-10. oktomvri 1998)
Oma` za BREHT 
Vo sorabotka so Mediteranskiot internacionalen teatarski institut: 
- Trkalezna masa posvetena na 100-godi{ninata od ra|aweto na Bertolt Breht so u~estvo na eminentni u~esnici 
- Video proekcii na teatarski pretstavi 
- Izlo`ba na fotografii 
(Mladinski kulturen centar, 4 oktomvri 1998, vo 20.00 ~asot) 
Promocija na najnovi publikacii od oblasta na teatarot 
Proda`en pult so festivalski popust 
(Mladinski kulturen centar) 
Prezentacija na teatarski proekti vo progres vo Makedonija 
(Mladinski kulturen centar)
Rabotilnica: TEATAROT NA INTERNET 
MOT vo sorabotka so: 
- Makedonskiot centar na Internacionalniot  teatarski institut - ITI/UNESKO  i Komitetot za komunikacii na ITI -UNESKO 
(Mladinski kulturen centar, 10-11.  oktomvri 1998, vo 11.00 ~asot) 
Rabotlica  so Baletot na MNT: 
Bert G{tetner, koreograf (Avstrija) 
Makedonski Naroden Teatar