MELANHOLI^NI MISLI
Qubqana - SloveniJa
 
^etvrtok, Oktomvri - 22.00 ~asot   MLADINSKI KULTUREN CENTAR
 
 
Koreografija: Branko Poto~an
 
Minatiot vikend, na 6 i 7 mart, premierno se izvede koprodukcijata na Cankarjev dom i Vitkar pod naslov Melanholi~ni misli. 
Koreografijata, ~etvrti proekt na Branko Poto~an, e inspirirana od pesna na slovene~kiot poet Dragomir Kete. Toa e prikazna za samoubistvo, smestena vo sovremenoto urbano opkru`uvawe so site negovi pritisoci i stresot na `iveewe vo edno natprevaruva~ko op{testvo. "Drvoto go prifati i toj ve}e ne e saSega visi od negovata kro{na". 

Slikite na samouni{tuvawe i samoubistvo se odvivaat so eden brz pogled vrz bespomo{niot poedinec od edna i op{testvoto od druga strana. Vo prvata scena, tan~erite pravat krug okolu eden od niv a potoa scenata se pretvora vo urbana vrvulica. Figurata na biznismen so mobilen i crna aktovka koj po potreba odi i po tavanot ili yidovite, go pretstavuva slepoto borewe za materijalni dobra; sproti nego e zaneseniot umtnik koj ja pi{uva pesnata na Kete na yidot. Tretiot lik e ~ovek koj se bori protiv represijata dodeka se obiduva da gi izbegne site pre~ki koi ne udiraat so seta sila ako za moment ni popu{ti koncentracijata....Na kraj site mu se pokoruvaat na povikot od drugiot svet i site se besat vo svojot svet, visej}i po ja`iwa/~ar{avi. Brzoto tempo na `ivot se gleda vo dvi`ewata na tan~erite; tie se sporadi~ni, brzi, grubi i nasilni no i humani. Nivnata tehnika i rekvizitite se tipi~ni za Fourklor, koreografijata e jasna i neoptovarena so odnapred opredelena tehni~ka forma. Rekvizitite (ja`iwa, ~ar{avi koi visat od tavanot) lesno mo`e da se sfatat kako fizi~ki predmeti ili ramki so simboli~na sodr`ina, kako nevidlivi lanci, ja`iwa i pre~ki koi se sepak sekoga{ prisutni za da bidat sovladani. Muzikata, sajber trip hop, kostimite i svetloto se isto taka relevantni za temata. 

Najdobrite kvaliteti na ovaa produkcija, umniot koncept i nepateti~noto, ne`no melanholi~no raspolo`enie koe iskri so humor, ne dozvoluvaat da se somnevame vo sposobnosta i poznavawata na site od grupata ~ija nova koreografija nudi eden izvonredno otvoren, neograni~en i neizobli~en pogled na ~ove~kata nesre}a. Tretiraweto na samouni{tuva~koto odnesuvawe vo op{testvo koe vo koe procentot na samoubistva e me|u najvisokite vo Evropa, e socijalno relevanten ~in koj ne treba da se sfa}a lesno so ogled na toa kolku lesno toj se stereotipizira. Melanholi~nite misli funkcioniraat na pove}e nivoa: na nivo na realnost i vo kontekstot na `ivot-son, letaweto. Crnata mre`a koja bezbedno ja oddeluva publikata od scenata, sozdavaj}i iluzorno postoewe na nivnata "samoubistvena realnost" i "na{iot svet", be{e pu{tena vrz publikata zaedno so ja`iwata na krajot na pretstavata. Granicata sekoga{ e zamislena zatoa {to vo realnosta taa ne postoi. ^estitki do grupata za ovaa izvonredna pretstava i da se nadevame deka }e ima i drugi. 

Tatjana Greif (Dnevnik, 11 mart 1998)