Qubov na proda`ba ili Mese~inata na Soho
Produkcija na gradskiot teatar od Firt
 
 Sabota, Oktomvri 3 - 24h.    Mladinski Kulturen Centar
 
Re`ija Gina Pietsch
 
Ispolnuva  Jutta Czurda 
Re`ija  Gina Pietsch 
Muzi~ko vodstvo Silvan Koopmann 
Bend: 
Werner Dormann (piano) 
Mathias Rosel (sax, clarinet) 
Silvan Koopmann (trombone) 
Nobert Meyer-Venus (Bass) 
Yogo Pausch (percussion) 
nn (trombone) 
Nobert Meyer-Venus (Bass) 
Yogo Pausch (percussion)
 
"Qubov na proda`ba"- od ovoj naslov, vo 1930 godina, Breht saka{e da napravi dramsko delo. Ima{e dve so poinakvi naslovi: “Sedumte smrtni grevovi na malogra|anite” i "Dobriot ~ovek od Se~uan". Juta ^urda se vra}a do ivori{tata- kone~no qubovta kako stoka za proda`ba na sekade vo svetot e ne{to {to e vistinito. Po povod 100-godi{ninata od ra|aweto na Breht, na svojata prva golema Brehtova ve~er vo Gradskiot teatar vo Firt, taa }e pee za “Crvenata mese~ina na Soho”. I pokraj brojnite “hitovi” na Breht, nema mo`nost za opu{tawe i mo`e da bide mo{ne te{ko da se prika`e kako novo ne{to {to e mnogu dobro poznato na site. Onoj koj re~isi bil uveren deka proda`bata na teloto bi mo`ele da pretstavuva zadovolstvo, }e ima {to da ~ue od Breht, interpretatorkata ^urda i bendot koj ja pridru`uva. Zarem mo`e da se o~ekuva ne{to drugo od ovaa `ena? Vo nejzinata umetnost, bez ogled dali tancuva ili pee, kako da e najva`no da se izbega od nevistinite na qubovta. 

Xina Pi~ 

Posledniot zbor izgovoren na Brehtovata ve~er be{e "nie". Zvu~i pomirlivo i prekrasno. Pred toa mnogu se zboruva{e za stravot i osamata, za nasilstvoto i nemo`nosta da se vladee so ~uvstvata. Za besmislenosta na qubovta. 

Bernd Noak