PARI
Atina - Grcija
 
 Sabota, Oktomvri 3 - 20h.   DRAMSKI  TEATAR
 
 Re`ija by Theodoros Terzopoulos
 
  
Publikata vo Atina sega mo`e da u`iva vo renesansata na pisatelot Bertold Breht so novata pretstava naslovena kako “Pari” na svetski poznatiot re`iser Teodoros Terzopulos. “Pari”, bez somnenie avangardno delo, zboruva za svet li{en od svojata humanost i zna~ewe koga so pari se kupuva se {to e doblesno. Tercopoulos ja zasnova pretstavata na “Rastot i padot na gradot Mahagoni,” drama na Breht od 1930 god., kako i tri pesni na Breht i edna poema. 

Srceto na pretstavata najdobro mo`e da se po~uvstvuva vo edna re~enica na Mahagoni: "Denes mo`e{ da ima{ se ako ima{ pari, se mo`e da se kupi ako ima{ pari, i se se prodava, ni{to ne se dava..." Dvi`ewata i jazikot se ednakvo va`ni vo pretstavata koja e na gr~ki i na angliski, sega{niot izbran jazik na parite. 

Re`iserot Tercopoulos, koj ima postavuvano dela na Breht mnogu pati vo minatite 20 godini, e veren na teatarskiot recept na Breht. Toj ne se obiduva da gi ubedi gleda~ite da veruvaat deka se svedoci na prirodni interakcii i ~uvstva. Namesto toa, akterite sozdavaat silna drama preku stilizirani, groteskni izrazi i pozi, pravej}i distanca me|u niv i nastanite, na toj na~in pravej}i ne svesni za teatarskoto iskustvo. 

Glavnite likovi vo pretstavata na Tercopoulos im se poznati na qubitelite na Breht. Prostitutkata Xeni, nejziniot mlad mu{terija Pol i postarite makroa, ma` i `ena, se glavnite likovi vo pretstavata na Tercopoulos. ^etirite akteri so pobeleni lica (Tasos Dimas, Sofija Mi~opulu, Sofija Hil i Laert Vasiliu) i oble~eni vo kabaretski kostimi go polnat minimalisti~kiot prostor na Atis teatarot so golemo prisustvo i ve{tina. Tie go zadr`uvaat vnimanieto na publikata so precizni dvi`ewa, plasti~ni izrazi, izobli~eni glasovi i vozdi{ki. Perkusionistot Dimos Cigakos dodava bogato audio prisustvo, oblikuvaj}i ja dramata so opseg na zvuci. 

Tercopoulos, koj e poznat po strogata disciplina {to ja bara od akterite na i von scenata, ja osnova trupata na Atis teatarot vo 1985 godina. Re`iserot e mo`ebi podobro poznat nadvor od Grcija, bidej}i negovata grupa ima nastapuvano na stotici me|unarodni festivali, postavuvaj}i pove}e od 1.500 pretstavi vo mesta od ^ikago do Seul.  

 ... i priznanie na Breht Angelike Contis