DEKAMERON
Nacionalen Teatar, Bitola - Makedonija
 
 Ponedelnik, Oktomvri 5 - 20.00~.     Makedonski Naroden Teatar
 
 Scenario i Re`ija: Aleksandar Morfov (Bugarija)
 
Vizuelna koncepcija: Aleksandar Morfov
Scenografija i kostimografija: Elena Ivanova, Valentin Svetozarev,
Blagoj Micevski
Muzika: Rumen Conev
Koreografija: Risima Risimkin

Igraat: Boris ^orevski, Valentina Gramosli, Gordana Endrovska, Elena Mo{e, Ivan Jer~i}, Iqko Stefanovski, Julijana Stefanova, Kristina Hristova, Nikolina Kuja~a, Petar Gorko, Sa{o Ognenovski, Sowa O{avkova, Toni Naumovski

Balet: Katerina Kiproska, Olga Boev, Nata{a Nikolova

 
Dali treba i ti da strada{ koga drugite stradaat? Treba! Toa zna~i koga drugite se sre}ni i ti }e bide{ sre}en. Toa se odnesuva i za qubovta. Qubovta e ko{mar na sre}niot ~ovek.
Qubovta e krvo`edna. Sekoja nova qubov se hrani so krvta na lu|eto koi umrele od qubov pred toa. I toa e ve~nosta.

Gospod go sozdal ~ovekot kako celost-ma` i `ena vo edno. Zatoa nie ve~no ja barame drugata polovina na na{eto Jas. Koga }e ja najde{ ti se spojuva{ so nea i stanuvate edno celo-sovr{eno su{testvo. Od nego isto taka se ra|a polovinata na drugoto sovr{eno su{testvo. Koga i toa }e ja najde svojata polovina toa isto taka ja sozdava polovinata na drugo...

I toa e ve~nosta i sovr{enstvoto, no kolku stradawe i krv za toa sovr{enstvo.

Ima li ne{to pova`no od sovr{enostvoto? Da! Veterot vo trskite!

Aleksandar Morfov