Agencija za kultura i umetnost 
MAKEDONSKI KULTURNI ARGUMENTI 
SPONZORI

 
 
UNet

 
 
Makedonski kulturni argumenti
Adresa: Mihail Cakov br.9/2-13 91000 Skopje
Telefon: +389 91 207 941
E-mail: mka_culture@hotmail.com
Pondelnik, Oct 20, 1997
© 1997 Makedonija MKA