Elektronska galerija-MOZAIK
na akademskiot slikar Suncica Stankovska
 

Biografija na umetnikot

 

Slika 1
Kompozicija 
Reljef
1995

Slika 2
Kompozicija
Reljef
1995

Slika 3
Plav somot
Skulptura
1996

Slika 4
Plav somot
Skulptura
1996

Slika 5
Ptica
Skulptura
1995

Slika 6
Ptica
Skulputra
1995


Slika 7
Ciganka
Skulptura
1995


Slika 8
Ciganka
Skulptura
1995


Slika 9
Ocaj
Reljef
1997


 


Slika 10
Akt
Reljef
1997


Slika 11
Kompozicija
Grafika
1992

Slika 12
Igra vo prostor
Grafika
1992

 
 


Slika 13
Crven predel 
Ulje na platno
(62x132) 1996


Slika 14
Makedonska cherga
Ulje na platno
(52x73) 1996

 


Slika 15
Popladne vo pole
Ulje na platno
(90x135) 1996


 


Slika 16
Zmaevite spijat
Ulje na platno
(100x135) 1997


Slika 17
Bolen covek
Pastel
(100x75) 1997
 
Slika 18
Vrel covek
Pastel
(100x75) 1997

 


Slika 19
Petel se odmara
Pastel
(100x75) 1997


Slika 20
Petel vo borba
Pastel
(100x75) 1997

 
Makedonski kulturni argumenti
Adresa: Mihail Cakov br.9/2-13 91000 Skopje
Telefon: +389 91 207 941
E-mail: mka_culture@hotmail.com
E-mail: mka_sunny@hotmail.com
Ponedelik, Oct 20, 1997
© 1997 Makedonija MKA