Dobre dojdovte vo MIKROKOSMOSOT! Mikroskopskiot Univerzum so neograni~eni proporcii, kade {to sekojdnevnata mravka-rabotnik e neobi~no egzoti~no su{testvo i za koja edna obi~na luwa pretstavuva mo`na fatalna gre{ka. Plod na umovite na dvajca francuski botani~ari opu{teni vo nekoe pole na Aveiron, MIKROKOSMOS e mesto kade {to PARKOT JURA se spojuva so YVEZDENITE PATEKI i toa e ne{to {to sekojdnevno se slu~uva vo najbliskata gradina do vas. "Toa e vra}awe kon nau~no-fantasti~nite filmovi: istata egzotika, istata vozbuda pred liceto na nepoznatoto"- veli Klod NURIYANI, koj, zaedno so partnerkata Mari PERENU go re`ira{e, fotografira{e i glavno, mu podari `ivot na ovoj proekt. "Kako i da e, razlikata se sostoi vo faktot {to nie ja prika`uvame voshituva~kata vistina, a ne ~udata sozdadeni od na{ata imaginacija. Ona {to nie go po~ituvame se najbanalnite oblici na `ivot na na{ata planeta, koi, vsu{nost, `iveat vo fantasti~ni podra~ja". I pokraj osnovnata tematika, filmskite tvorci se gr~at od zborot "dokumentarno". Sozdavaj}i "`ivotinski likovi" koi formiraat kompleksni me|usebni odnosi, tie se povikuvaat na MIKROKOSMOS kako na "poetska drama". Duri postoi i spisok na ulogi: zelena `aba od drvata, bogomolka i sl. "@itelite od ovoj svet ne se ednostavno samo me|usebno povrzani pretstavnici na `ivotinskite vidovi", objasnuva NURIYANI. "Tie site se individualci, vo borba so sekojdnevniot `ivot; negovite iznenaduvawa, komi~ni situacii, nesre}i i zadovolstva".
Vo glavnite ~lenovi na ovoj ansambl e vklu~ena i bubamarata. Najomileniot na{ bezrbetnik, ovde e prika`an vo uloga na nemilosrden insekt-uni{tuva~, monstrum. U{te eden nikakvec vo ova delo e i u`asnata osa-yidar koja gi paralizira bespomo{nite gasenici. No, isto taka, tuka e i ubavinata. Vodnite pajaci se lizgaat po povr{inata na ribnikot koj e kako ogledalo. Dvojka na vilini kow~iwa srede vozduh, doa|a da se odmori na plove~kiot tepih od vodni gluvar~iwa. Raboten bez pomo{ na kakvi bilo kompjuterski simulacii, bile potrebni pet godini filmot da bide zavr{en, bidej}i NURIYANI i PERENU trebalo da ~ekaat ne{to navistina da se slu~i. Koristej}i standarden 35 mm film, tie se potpirale vrz promenite na opsegot i trik-fotografijata, kombinirale prirodni zvuci, muzika i koloritni efekti so cel da gi "usoglasat naukata i poezijata", kako {to veli NURIYANI. Nivnata najgenijalna sprava bila minijaturen kompjuteriziran robot koj, nosej}i kamera, ovozmo`il visoko precizna fotografija zapazuvaj}i ja fluidnata poezija na kadarot.