SODR@INA

Ovaa isprevrtena ~ove~ka komedija kombinira eden ne`en realizam so vozbudliva fantazija vo raska`uvaweto na prikaznata za Luna di Kapua (Iaija Forte) i nejzinata senka. Godinata e 1955 i neapolitancite Luna i nejziniot tatko `iveat vo Milano. Luna e gri`liva u~itelka koja gi zaboravila `ivotnite radosti i postojano e pod pritisok od strana na u~ili{niot upravnik i kolegata u~itel koj kopnee po vra}aweto na dobriot i cvrst fa{izam. Pri vospostavuvaweto disciplina me|u svoite u~enici i vo svojot `ivot, taa ne mo`e da sogleda, me|u drugoto, deka u~ili{niot doma}in bil vquben vo nea so godini. No, po~nuvaat da se slu~uvaat ~uda otkako vo gradot }e dojde cirkusot Panforti i otkako magi~nata laterna na Igor }e ovozmo`i senkata na Luna, na koja i e zdodean monotoniot `ivot, da se oslobodi i da stane nezavisna. Neizbe`no sledi konfuzija koga na krajot taa }e se najde pred lokalnata javna ku}a. Filmot prika`uva na edna trogatelna slika na Italija vo 50-tite, so komunisti i fa{isti, so lokalniot limen orkestar koj sviri na pogrebi i so postojanata zagri`enost za 4-te podzemni mini koi nikoga{ ne bile pronajdeni.

GORE    

Mauricio NIKETI - re`iser:

Roden e vo 1948 godina. Niketi diplomiral na arhitektura, pred da po~ne so studiite po pantomima na milanskiot PIKOLO Teatro. Od 1971 do 1978 raboti kako scenarist i re`iser na animiranite filmovi na Bruno BOCETO, a se pojavuva vo ALEGRO NON TROPO vo 1976. Negoviot prv film RATAPLAN (1979) e za eden nevraboten in`ener, kade prakti~no i ne koristi dijalog. Snimen e na 16 mm lenta i so buxet od samo 100 000 amerikanski dolari, no od istiot samo vo Italija zaraboti duri 3 000 000 amerikanski dolari. Poradi nedostig na mo`nosti, 80-tite go pametat kako aktiven samo na TV. Toj stanuva eden od najpoznatite italijanski akteri, koj so negovata me{avina od "slepstik" i "konceptualna komedija" be{e sporeduvan so ^arli ^aplin, @ak Tati i Xeri Luis. Vo 1988 go steknuva svojot internacionalen uspeh so KRADCI NA SAPUN^IWA, satira koja gi ispituva promenite na povoenata italijanska kultura, od postvoenite "neorealisti~ki" junaci na De Sika do profaniranite dene{ni moderni konsumenti. So uspehot na filmot KOJ GO NAMESTI ROXER REBIT , Niketi kone~no uspea da sobere sredstva za dolgoplaniraniot proekt i vo 1991 zaedno so Gvido MANULI go re`ira avanturisti~kiot film VOLERE, VOLARE ( KRADEWE, LETAWE ), koj se dvi`i napred-nazad od animirani do realni sekvenci. Mauricio NIKETI pi{uva, nastapuva i go re`ira sopstveniot materijal, prenesuvaj}i gi svoite edinstveni likovi od film vo film.

FILMOGRAFIJA: RATAPLAN (1979), SPLE[ (1980), UTRE SE IGRA (1982), PRED RATAPLAN (TV, 1983), KVO VADIS? (TV,1984), I BE I BA (1985), KRADCI NA SAPUN^IWA (1988), KRADEWE, LETAWE ( kore`iser, 1990), STEFANO - 40 PRIKAZNI (1993), PALA OD OBLACITE (1994), LUNA I NEJZINATA SENKA (1996) i drugi.

GORE

Luka BIGACI - direktor na fotografija

Bigaci e eden od vode~kite italijanski direktori na fotografija. Negov tipi~en film e poslednoto ostvaruvawe na Mario MARTONE "L'AMORE MOLESTO", snimen 1995 godina.