^EKALNICA / THE WAITING ROOM /
HOLANDIJA, 1996
( Nagradata ZLATNO TELE vo Utreht i Nagradata na Presot vo Montre)
 
 
 
Re`ija/scenario:
Xos STELING
Direktor na fotografija:
Gert GILTAJ
ULOGI:
Juxin BERVOETS (^ovekot)
       Bjanka KEDAM (@enata vo sino)
              Anet MALHERB ( soprugata )
 
 
SODR@INA
 
Ogromna `elezni~ka stanica, smestena vo koj bilo golem grad. Patnici koi ~ekaat, nekoi qubopitno nabquduvaj}i se me|u sebe. Na{iot ^ovek, samouveren, prakti~no gi soblekuva so pogled prisutnite `eni, sekako se dodeka e otsutna negovata `ena, obiduvaj}i se da gi ~esti kafe. Ubavicata vo sino reagira na negovite predizvikuva~ki pogledi, toj te{ko mo`e da poveruva deka toa navistina se slu~uva . . . . .

 
 

 
 
 
Xos STELING
re`iser
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FILMOGRAFIJA: MARIKA OD NIUMEGEN (1974), ELKERLIK (1975),
REMBRANT 1669 (1977), PRETENDENTI (1981), ILUZIONISTOT (1983),
OMEKNUVA^OT (1986), LETA^KIOT HOLAN\ANEC (1995).
 
 
 
GORE
 

 
 
 
 
 
Gert GILTAJ
direktor na fotografija
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja dobiva nagradata  " Srebrena `aba " na festivalot CAMERIMAGE vo Polska,1996 godina za negovoto kinematografsko ostvaruvawe vo filmot na Xos Steling LETA^KIOT HOLAN\ANEC.
 
 
 

GORE

Design by: UNet Web Design Team