Del~o Mihajlov 

Direktor na Festivalot 

       Veruvam deka 18-tiot Internacionalen festival na filmskata kamera " Bra}a Manaki " e najprijatnoto slu~uvawe na bitol~ani godinava Brojot na filmskite festivali vo svetot e ogromen,no malku se festivalski centri koi mo`at da se pofalat so takva filmska tradicija,kakva {to e onaa na bra}ata Manaki i na Bitola .
    Festivalot, so petgodi{no me|unarodno iskustvo, od vkupno do sega odr`anite sedumnaeset, godinava proslavuva zna~aen jubilej, no sekako pozna~aen e faktot {to na nego se odbele`uvaat 50 godini organizirano filmsko proizvodstvo vo Makedonija .
    Sre}en sum {to tokmu godinava, makedonskata kinematografija na Festivalot e zastapena so dva filma i toa "Xipsi Mexik " na ve}e potvrdeniot i iskusen Stole Popov i "Preku ezeroto " na debitantot Antonio Mitri}eski, {to govori za kontinuitetot na makedonskiot film . Zadovolen sum {to po svetskata promocija na ovie dva filma, imame mo`nost da ja prosledime nivnata makedonska premiera na Festivalot, no veruvam deka tokmu vo Bitola, vo idnina, }e prisustvuvame na premieri na na{ite filmski ostvaruvawa .
    Internacionalniot festival na filmskata kamera " Bra}a Manaki " me|u malkute prioritetni kulturni me|unarodni manifestacii, {to se odr`uvaat vo na{ata zemja, kako i pokrovitelstvoto od strana na Pretsedatelot na Republikata, Gospodinot Kiro Gligorov, dovolno govori za zna~eweto na ovoj edinstven filmski festival na ovie na{i prostori.
    Bogatoto svetsko filmsko festivalsko semejstvo od den na den se zgolemuva i vo momentov, ne sum siguren deka i najdobriot poznava~ na ssotojbite mo`e da ja precizira brojkata . Edno e sigurno, deka Republika Makedonija e mo`ebi edna od retkite zemji so edinstven filmski festival i toa ne obvrzuva da go neguvame, odgleduvame i da mu ovozmo`ime da porasne .
Specifikata na filmskata kamera vo sozdavaweto na filmskoto delo, {to e glavna karakteristika na Fetivalot, gi zgolemuva na{ite izgledi za uspeh, ako se znae deka sme eden, od trite specijalizirani filmski festivali vo svetot.
    Mo`ebi ovoj podatok govori vo prilog na faktot deka Internacionalniot festival na filmskata kamera "Bra}a Manaki" stanuva , navistina, svetski festival na koj dolgoro~no se planira i razmisluva .
GORE

Design by: UNet Web Design Team