DARKO MARKOVI] 

PRETSEDATEL NA  
FESTIVALSKIOT SOVET  

 
XVIII  INTERNACIONALEN FESTIVAL NA FILMSKATA KAMERA
" BRA]A MANAKI "
 
   POLNOLETSTVO
 

Ako vo brojkata " 18 " bi sakale da barame nekakva simbolika, avtomatski se nametnuva zaklu~okot deka Internacionalniot festival na filmskata kamera "Bra}a Manaki" navleguva vo svoeto polnoletstvo.

So golemo zadovolstvo mo`am da konstatiram deka ovaa simbolika ima golema potkrepa vo ocenkite za nego ne samo od strana na Festivalskiot sovet, Ministerstvoto za kultura, gra|anite na Makedonija, tuku i {irum svetot.

Bitolskiot festival e ve}e provokacija ne samo za filmskite snimateli {irum svetot, tuku i golem interes za filmskite producenti, distributeri i za mediumite.

Iako skromno dimenzioniran, spored materijalnite mo`nosti na doma}inot, ovaa inteligentna i so godini izgraduvana koncepcija, go napravi festivalot "Bra}a Manaki" navistina simpati~na filmska manifestacija na koja filmskata kamera i snimatelskiot trud se vo fokusot na interesot kako eden od najva`nite segmenti na filmskiot izraz, a se vo spomen i se}avawe na bra}ata Manaki, bitolskite vqubenici vo umetnosta na podvi`nite sliki.

Ovoj festival e u{te eden dokaz deka golemite raboti ne se merat samo po glamuroznosta i koli~inata na potro{enite pari. Ovoj festival e dokaz deka i edna mala dr`ava kakva {to e Republika Makedonija, so relativno skromni mo`nosti i vo eden isklu~itelno te`ok period, mo`e da dade zna~itelen i iskren pridones vo ona {to denes vo svetot se narekuva kulturen napredok i oblagoroduvawe na ~ove~kata du{a.

Osobeno sme sre}ni {to ova simpati~no odbele`uvawe na polnoletstvoto na festivalot "Bra}a Manaki" godinava se sovpa|a so proslavata na 50-godi{ninata na organziranoto filmsko tvore{tvo vo Republika Makedonija, odnosno so 50- godi{ninata na VARDAR FILM i {to mo`e prv Festivalskiot sovet na "Bra}a Manaki" na filmskite rabotnici vo Makedonija da im go ~estita ovoj zna~aen jubilej.

 GORE

Design by: UNet Web Design Team