VA[IOT IZVOD PO TELEFAKS

PREKU SISTEMOT NA INFOTEL NA TELEFONSKIOT BROJ: 133-133

ZA PREZENTACIJA ODBERETE KOD "123456789"

Zavodot za platen promet vo sorabotka so ULTRA Computing zaedni~ki realiziraa nov proekt namenet na podignuvaweto na kvalitetot i brzinata na informirawe na pravnite i fizi~kite lica koi imaat otvoreno `iro smetki vo filijalata na Zavodot za platen promet vo Skopje. Pu{ten e telefonskiot informativen sistem INFOTEL preku koj na brz i ednostaven na~in, vo bilo koj period na denot, mo`ete da gi dobiete slednite informacii:

 1. Govorna informacija preku telefon za :

2. Informacija vo pi{uvana forma preku telefaks za :

Za sekoja `iro smetka za koja se baraat informacii postoi edinstven TAEN KOD, (9 cifren broj) koj sopstvenikot ili ovlastenoto lice treba da go znae za da mo`e da gi dobie sakanite informacii. So ova e zagarantirana privatnosta na podatocite. Kako i kolku ednostavno ova funkcionira mo`ete i sami da se uverite. Na informativniot sistem INFOTEL, postoi `iro smetka nameneta za prezentacii.

Kratko upatstvo za prezentacionen test na INFOTEL

Izberete go od Va{iot telefonski ili telefaks aparat brojot 133-133.

Na Va{iot povik }e Vi se javi govoren avtomat, koj po pretstavuvaweto }e pobara od Vas da go vnesete TONSKI Va{iot kod za identifikacija.

Kodot za ovaa prezentacija e "123456789".

Vo kolku ve}e ste priklu~eni na novata telefonska mre`a i Va{iot aparat gi bira telefonskite broevi so tonsko birawe, ne treba da prevzemate nikakva akcija. Vo sprotivno, vo kolku Va{iot aparat gi bira telefonskite broevi so impulsno birawe, vo momentot dodeka govornata ma{ina Vi se pretstavuva, potrebno e da go prefrlite vo tonski mod na birawe, (naj~esto so pritisok na kop~eto "*" ili so preklopuvawe na nekoe kop~e od stranata na aparatot ).

Po vnesot na kodot za identifikacija, govorniot avtomat }e pobara od Vas da go vnesete Va{iot izbor. Izborot go pravite so pritisok na edno od kop~iwata na tastaturata od Va{iot aparat.

Ako sakate da dobiete govorna informacija za sostojbata i promenite na prezentacionata smetka, pritisnete "*". Govornata ma{ina }e Vi ja ka`e sostojbata i vkupnite prilivi i odlivi na ovaa `iro smetka.

Vo kolku Va{iot izbor e edna od cifrite 0 ... 9, govornata ma{ina }e pobara od Vas da dadete telefaks signal. Po kratko vreme na Va{iot telefaks }e bide otpe~aten eden od izvodite na prezentacionata smetka, ( ako Va{iot izbor bil broj od 1 do 9 ) ili sostojbata so site dnevni promeni ako Va{iot izbor bil "0".

 

Za site podetalni informacii okolu koristeweto i na~inot kako i Vie da stanete korisnik na ovoj informacionen sistem javete se na telefon 374-704.

Vo ~ekor so vremeto i tehnologijata
ULTRA Computing Skopje i Zavod za platen prometStranicata e posetena pati.