VOZOVI

Za vozen red 01.06.1997 god.  
Do 23.05.1998god  

SKOPJE-Ni{-Belgrad   
 08.30 (p), 09.20 (b), 14.00( d), 20.45 (b), 
23.03 (b)  

SKOPJE- Kosovo Pole   
11.22 (p), 20.02 (p)  

SKOPJE- Kumanovo  
3.42 (p), 6.12(p), 8.30 (p), 9.20 (b), 14.00 (d),  
15.30 (p),  17.50 (p), 20.45 (b), 23.03 (b)  

SKOPJE -Gevgelija   
4.45 do Veles (P),  
od Veles do Gevgelija (b),   
6.42 (p), 15.32(p), 16.30 (b)  

SKOPJE-Bitola  
6.09 (p), 14.42 (p), 17.56 (b), 19.10 (p)  

SKOPJE-Ko~ani 6.27 (p),   
soobra}aj samo vo denovite ~etvrtok, petok i dr`avni praznici  

SKOPJE- Ki~evo  
5.30 (p), 9.43(p), 13.33(p), 18.00 (p)  

SKOPJE- Veles  
4.45 (p), 6.09 (p), 6.267(p),   
samo vo ~etvrtok, petok, nedela i dr`aven praznik,   
6.42 (p), 13.15 (p), 14.42 (p),15.32 (p) 16.30 (b), 17.56 (b), 19.10 (p), 22.46(p),   
sekoj den osven sabota  

SKOPJE- Solun   
4.45 (b), 16.30 (b)  

SKOPJE-Budimpe{ta   
23.03 (b)  

SKOPJE-Viena   
8.30 (b)  

SKOPJE - Sofija- Instambul   
8.30 (b)  

JAVNOTO PRETPRIJATIE MAKEDONSKI @ELEZNICI -SKOPJE GO OBJAVUVA VOZNIOT RED ZA 1998/1999 GODINA  
  
  
 Trgnuvawe od Skopje
  Vid na voz
 Voz broj 
^as-min
Vo stanica  
^as-min 
 
                          
Elektromotoren   
2900 
3,35
Tabanovce
4,34
Elektromotoren
2900 
3,35
Tabanovce 
4,34
Ekspresen 
 335 
4,25
Solun 
9,56
Patni~ki
6902 
5,39
Ki~evo 
7,55 
Elektromotoren 
2902 
6,10
Bitola
10,21
Patni~ki 
4903 
6,20
Bitola 
 9,43
Elektromotoren
3901 
6,50
Gevgelija
10,21 
Brz
212 
8,30 
Ki~evo
11,30 
Patni~ki
4905 
11,20
Bitola 
15,05  
Patni~ki 
7892 
11,22 
Kosovo Pole
12,23