AVTOBUSI
  

Skopje-Belgrad    
08.30, 09.00, 11.00, 13.00, 21.15, 21.30   

SKOPJE-Berovo  (Del~evo)    
05.00, 07.30, 08.15, 12.30   

SKOPJE-Berovo (Vinica)     
09.30, 13.20, 15.15, 16.30, 18.00   

SKOPJE- Bitola    
09.00, 15.00, 19.00, 21.00   

SKOPJE-  Blatec    
15.45   

SKOPJE- Bogdanci    
06.00, 08.30, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.30   

SKOPJE-Bosilegrad   
06.00   

SKOPJE-Braj~ino   
11.00   

SKOPJE- Budva (SRJ)    
21.30   

SKOPJE-Vinica (Veles)   
14.30, 19.30   

SKOPJE-Vinica (Kumanovo)    
12.30   

SKOPJE-Gostivar   
07.00, 09.30, 10.30, 10.40,12.00,  13.30,    
14.30,14.50, 15.30, 17.15,  18.00, 19.30,   
21.30   

SKOPJE-Gorobinci   
07.45, 18.00   

SKOPJE- Debarski Bawi:   
06.30, 08.00   
(petok i nedela 10.00)    

SKOPJE- Debar   
14.15, 17.00   

SKOPJE- Dojran (Valandovo)   
14.30   

SKOPJE- Demir Kapija    
09.45   

SKOPJE- Del~evo    
06.20, 11.30, 16.15, 17.15   

SKOPJE- Jakovica (SRJ)    
16.10   

SKOPJE- Zletovo   
07.30, 16.40   

SKOPJE- Instabul (TR)    
16.00  (sekoj den)   

SKOPJE -Kumanovo    
06.00-20.00 (sekoj polovina ~as)   

SKOPJE- Kumanovo (Niku{tak)    
08.30, 15.30   

SKOPJE- Kratovo    
15.30   

SKOPJE-Kotor (SRJ)   
21.30   

SKOPJE-Ko~ani (Kumanovo)    
14.30   

SKOPJE-Ko~ani (Veles)    
15.30, 18.30   

SKOPJE -Kriva Palanka    
05.00, 06.00, 07.00,09.00,10.30,11.30,   
12.30,14.00, 15.00,16.00,17.00,18.30   

SKOPJE-Kavadarci (Negotino)    
10.30, 12.00, 15.00,19.30   

SKOPJE- Kavadarci (Rosoman)   
09.00, 13.45,17.00   

SKOPJE -Kru{evo    
07.45, 16.45   

SKOPJE- Kos. Mitrovica (SRJ)    
16.00, 18.00   

SKOPJE-Ni{ (SRJ)    
15.00   

SKOPJE- Novi Pazar   
08.00, 15.30   

SKOPJE - Ohrid (Bitola)    
06.00, 10.00, 14.00, 16.30   

SKOPJE- Ohrid (Debar)    
15.00   

SKOPJE- Ohrid( Ki~evo)    
06.00, 07.30, 09.30, 11.30, 13.30,    
14.45,15.00,16.30, 18.30   

SKOPJE-Ote{evo    
13.30   

SKOPJE-Prilep    
13.00,14.00,18.00   

SKOPJE- Prilep (M.Brod)    
14.30   

SKOPJE-Probi{tip (Kumanovo)    
13.00   

SKOPJE- Prbistip(Veles)    
05.45, 12.15, 14.45   

SKOPJE- Podgorica (SRJ)    
21.30   

SKOPJE- Prizren (SRJ)   
11.30,13.00, 14.30.15.30   

SKOPJE- Pri{tina (SRJ)    
06.00,14.00, 15.00,17.00   

SKOPJE- Pri{tina (Kumanovo)   
12.30   

SKOPJE -Prijepoqe (SRJ)    
08.00   

SKOPJE -Resen   
07.30   

SKOPJE- Radovi{    
12.30, 15.00, 18.30   

SKOPJE- Strumica    
06.00,07.15,09.00 10.00,11.00,   
12.00,  13.00, 14.00, 14.30, 15.30,    
16.00, 17.00,17.30, 18.00, 19.00   

SKOPJE-Strumica (Valandovo)    
13.00   

SKOPJE-Struga (Bitola)    
14.45   

SKOPJE-Struga (Debar)   
13.00   

SKOPJE -Struga (Ki~evo)    
06.30, 08.30, 10.30,12.30, 14.30, 15.45, 17.30   

SKOPJE -Sveti Nikole   
09.40, 14.15, 16.15   

SKOPJE- Samokov    
16.00   

SKOPJE- Sofija (BG)   
6.30, 17.00, 22.00 (sekoj den)   

SKOPJE- Sjenica (SRJ)   
12.00   

SKOPJE- Surdulica (SRJ)    
14.30   

SKOPJE- Tetovo   
05.15, 20.00   
(sekoj polovina cas)   

SKOPJE- Trgovi{te (SRJ)    
13.00  (petok, sabota, nedela, ponedelnik)   

SKOPJE-Udice (SRJ)    
08.00   

SKOPJE- Herceg Novi (SRJ)    
21.30   

SKOPJE-[tip (Veles)    
13.40, 17.45   

SKOPJE- [tip (Kumanovo)   
06.00, 11.30