ZA PERIODOT OD 29 mart DO 02 april 1999 GODINA

P O D G O T V U V A

Aleksandar Jankovi}

e-mail:alekbet@unet.com.mk

IZBERETE GO SVOJOT HOROSKOPSKI ZNAK 

 

OVEN 

BIK 

BLIZNACI 

RAK 

LAV 

DEVICA 

TEREZIJA 

SKORPIJA 

STRELEC 

JAREC 

VODOLIJA 

RIBI 

Ovaa stranica e posetena  pati.

Oven 21 Mart ( Cutar ) - 20 April ( Treven )

ZA PERIODOT OD 29 mart DO 05 april 1999 GODINA

NA SITE RODENI VO OVOJ PERIOD OD GODINATA NAJUBAVI @ELBI VO OSTVARUVAWETO NA @ELBITE NA PRIVATEN I PROFESIONALEN PLAN.

Mo`ebi i ne e nekoe osobeno pogodno vreme za proslava na rodendenite, no sekoj mig od `ivotot e dostoen za slavewe, velat starite knigi, a ova {to se se slu~uva okolu nas kako da go potvrduva istoto. Planetarnite sostojbi isto ne se osobeno nakloneti kon va{iot znak, posebno Mars od Skorpija, so mnogu te`ok aspek so Saturn od Bik. Aspektot uka`uva na sila i energija koja se manifestira kako sila kon drugi, ili pak se stanuva `rtva na sila od drugi. Osobeno koga se vo pra{awe va{ite najgolemi interesi i prioriteti. Osven ovoj aspek, Mars ima i te`ok i nepovolen aspekt so Uran i Neptun. Ovie pak uka`uvaat i na nenadejni izblici na bes, nekontrolirana eruptivna sila, dramati~nost i prenaglenost, golemi opasnosti od ma{ini i elektrika, no i me{etarewe, neiskrenosti, koi pak, ili se upotrebuvaat kon drugi, ili se `rtva na istoto, `estokost vo odbranata na patriotskite, nacionalnite i na toa sli~ni ~uvstva, i tn. Potrebna e golema samokontrola, izbegnuivawe i povlekuvawe od site mo`ni, opasni rizi~ni situacii i sostojbi, golemo vnimanie vo soobra}ajot. Na quboven plan, mo`ni se seksualni izleti von od standardnite vrski kako i mnogu strasti, kako rezultat na zgolemenoto libido. Zdravje, ne osobeno.

Bik 21 April ( Treven ) - 21 Maj ( Kosar )

ZA PERIODOT OD 29 mart DO 05 april 1999 GODINA

Rodenite od prvata dekada na znakot }e moraat da vnimavaat mnogu na soobra}ajot, posebno ako imaat potreba od kusi patuvawa. No }e moraat da vnimavaat i na svojata komunikacija, posebno kon pobliskite od semejstvoto. Taa }e bide gruba, drska i sosema nesoodvetna na izgradenite relacii dosega. Va`no e da se poso~i deka istata }e bide bez nekoj poseben motiv i pri~ina. Vnimavajte i na trgovijata, vo naj{irok smisol na zborot. Nema da vi odi od raka. Ostanatite od znakot }e bidat naso~erni kon domot, edniot roditel, zapo~nuvawe ili zavr{uvawe na ne{to novo na intimen plan. Na site im e zaedni~ka mo`nostaqa od projavuvawe na nepotrebna i naj~esto neosnovana qubomora od va{a strana. Mo`nostite se takvi {to pretpolagaat kaewe {tom ne{to }e rasipete bez mnogu mo`nosti za popraven. Ova posebno se odnesuva na va{iot quboven `ivot, na va{ata vrska, koja mo`ete, so nekolku gesta, ili postapki, da go rasipete sosema, ili da si onevozmo`ite zapoznavawe, ili pak, zapo~nuvawe na vrska so interesna li~nost od sprotivniot pol. Zdravje ne osobeno.

Bliznaci 22 Maj ( Kosar ) - 21 Juni ( @etvar )

ZA PERIODOT OD 29 mart DO 05 april 1999 GODINA

Rodenite vo prvata polovina od znakot, kon krajot na nedelata, mo`at da imaat prijatni ~uvstveni, emotivni, no i finansiski momenti so prijatelite, a poradi deca, partnerot ili poradi Se zaedno. No, pogolemiot del od periodov, sepak }e treba da go ~uvaat svojot xeb i pariote vo nego. Mo`ni se tro{oci, poradi prijateli, ~uvstva koi tie gi imaat i poka`uvaat kon pripadnicite od ovoj del od znakot, poradi najrazli~ni povodi. Iako se mo`ni izdatoci, gledajte barem da bidat poradi ubavi pri~ini,a ne poradi trupawe na makarani, ili konzervi, kako primer. No, rabotite za rodenite od vtorata polovina na znakot mo`at da imaat pesimisti~ki predznak i mo`at da im izgledaat dosta mra~no i neperespektivno. Rodenite od ovoj del od znakot mo`at da o~ekuvaat i neprijatnosti poradi tro{ocite predizvikani od prijateli, deca partnerot, ili neprijatnosti poradi ~uvstva, no ovoj pat negativni od strana na istite, {to mo`at dosta te{ko da go primat, a istoto da gi frli vo dosta apati~no raspolo`enie. Mo`ni se problemi so stapalata.

Rak 22 Juni ( @etvar ) - 22 Juli ( Zlatec )

ZA PERIODOT OD 29 mart DO 05 april 1999 GODINA

Vo po~etokot i sredinata na periodot za rodenite vo prvite dve dekadi, aktuelni mo`at da bidat odnosite so partnerot. ^uvstvata koi vie gi dobivate ne ve zadovoluvaat mnogu, i vo ovoj period ova mo`e da bide temata okolu koja najmnogu }e gi gubite nervite. Za rodenite vo tretata dekada od znakot aktuelna mo`e da bide poddr{kata koja ja dobivaat od partnerot za svoite aktivnosti ili pak poddr{kata koja tie ja davaat na istiot. I vo obata slu~ai mo`e da dojde do raspravii, osobeno ako za toa postoele nagovestuvawa odporano. Vtora rabota koja ne vi odi vo polza e pozajmuvaweto. Ne pozajmuvajte od nikogo, no osobeno vie nikomu ne mu davajte pari na zaem. Rodenite od tretata dekada na ovoj znak imaat realni mo`nosti, da zavr{at nekoja aktivnost so koja bile anga`irani podolgo vreme. Postojat mo`nosti za iznenaduvawa na finansiski plan no, tie nema da bidat osobeno blagoprijatni. Pove}eto pripadnici na ovoj znak kon krajot na periodot }e bidat preokupirani so odnosite so najbliskite, osobeno so pomladite ~lenovi na nivnoto semejstvo. Onie od prvata dekada, so razre{uvawe na nekoi konkretni materijalni pra{awa, a onie od vtorata dekada, so razre{uvawe na nivni pra{awa od sentimentalen vid.

Lav 23 Juli ( Zlatec ) - 22 Avgust ( @itar )

ZA PERIODOT OD 29 mart DO 05 april 1999 GODINA

Partnerstvata od site vidovi, }e bide tema koja najve}e }e dominira vo va{ite `ivoti vo ovoj period. Pre~ki vo vakvite odnosi mo`at da nastanat edinstveno poradi pari i finansii, iako }e imate dobra komunikacija so site, posebno so najbliskite. Zna~i, raspravii se mo`ni i so intimniot i so delovniot partner ili partneri poradi pari, nekakvi drugi vrednosti, vo koi spa|aat i li~nite vrednosti i stavovi. So prijatelite pak, na istata tema, nema da imate mnogu sre}a, posebno rodenite vo prvata dekada od znakot. Mo`ete da se najdete vo uloga na miroven sudija pome|u partnerot i va{ite podale~ni rodnini, ili partnerot na bratot, sestrata, i va{ite podale~ni rodnini. Kombinacii ima mnogu za va{iot mo`en anga`man na ovoj plan, no i toa }e go obavuvate uspe{no, {to }e bide mnogu bitno i va`no za vo idnina. Na intimen plan, osven za navedenata tema pari, }e imate odli~ni komunikacija so partnerot, a vo taa smisla se i prognozite za novite vrski ili slu~uvawa na qubovnoto pole. Mo`ni se i dosta kusi patuvawa. Zdravjeto vo solidna forma.

Devica 23 Avgust ( @itar ) - 22 Septemvri ( Grozdober )

ZA PERIODOT OD 29 mart DO 05 april 1999 GODINA

Ova e period koga mo`ete da imate dosta neprijatnosti so partnerot ili so nekakvi nastani vrzani za nego ili negovata familija. Poradi svojot temperament i psiholo{ka kostitucija, svoeto nezadovolstvo }e go iska`uvate na drasti~en i radikalen na~in {to mo`e da gi iskomplicira odnosite, ne samo na partnerot ili so ~lenovi od negovoto semejstvo, tuku i vnatre vo va{eto semejstvoto. Partnerot pak, poradi zainteresiranosta za slu~uvawata vo svojata familija mo`e da pravi opstrukcii vo zaedni~kiot `ivot, a tie vam da vi donesat dosta razo~aruvawa, pre~ki i te{kotii. Ova ne e podaten period za zapo~nuvawe na aktivnosti vrzani za srceto i qubovta. Vrskite vo ovoj period se od minliv karakter i nemaat izgledi za ne{to potrajno. Vo svoite domovi morate da vnimavate na rakuvawe so zapalivi te~nosti, a na profesionalen plan na obezbeduvawe na rabotnite prostorii od kra`bi i provali. Vnimanie e potrebno i ako profesionalnata dejnost vi e svrzana so nedvi`nini, zemja ili produktite od nea vo naj{iroka smisla na zborot. Mo`ni se psiholo{ki problemi poradi lo{o varewe na hrana i zgolemeno izla~uvawe na kiselini.

Terezija 23 Septem. ( Grozdober ) - 22 Oktom. ( Listopad)

ZA PERIODOT OD 29 mart DO 05 april 1999 GODINA

Rodninite i to dosta dale~nite, mo`at da vi go svrtat vnimanieto vo ovoj period. Vo vrska so ova naj~eta tema na razgovori }e bide zdravstvebnata sostojba na nekoj od va{ite podale~ni rodnini, no }e morate da potegnete i vsrki i prijatelstva za sreduvawe na nekakov zdrvstven problem na istite. Iako vie toa navistina zdu{no }e go pravuite mo`ete da imate pre~ki vo komunikaciite so bliskite li~nosti od va{eto semejstvo, posebno brat, sestra ili sli~no bliska li~nost, i toa pak na spomenatata tema. Poradi zame{uvawe od strana na spomenatite li~nosti, rabotite mo`at i da ne se odvivaat kako {to ste planirale, a celata odgovornost i se razbira kritika da padna na va{ grb. Ova e period koga se mo`ni i podale~ni patuvawa, i toa poradi zabava, odmor i rekreacija ili poradi profesioanalni obvrski, ako tie podrazbiraat, odewe na studiski prestoj, seminar, kurs, saem i sli~no. na wuboven plan mo`ni se dosta dramati~ni sostojbi so partnerot, koj mo`e so pravo da ve obvini deka za se imate vreme osven za nego. Zdravstveniot bilten zavisi od va{iot nerven sistem a toj e dosta eksploziven.

Skorpija 23 Oktomvri ( Listopad ) - 21 Noemvri ( Studen ) 

ZA PERIODOT OD 29 mart DO 05 april 1999 GODINA

Karierata, profesijata, statusot, polo`bata, ugledot, ~esta, renometo, rabotite od va{ najgolem interes "e bidat dominantni temi za ovoj period. Vakvite mo`nosti se izgledni vedna{ po vikendot. Temite }e se nametnat nenadejno. Mo`e da imate nedorazbirawa, raspravii, a vo nekoj slu~aj i kavgi so partnerot poradi prijateli ili prijatelstva, koi va{iot partner ne gi poddr`uva nitu odobruva. Od muabetewata za celishodosta i opravdanosta na nekakvi prijatelski odnosi mo`e da se izrodi i kavga. Ova posebno se odnsuva na vrskite vo koi partnerite ne se vo bra~en status, a mnogu poretko kaj sopru`nicite koi imaat formirano bra~na zaednica pred povea}e godini i kaj koi vrskite i prijatelstvata se ve}e zaedni~ki. Na poleto na steknuvawata mo`ni se nenadejni presvrti. Akjo o~ekuvate golemi pari, tie nema da dojdat, no ako o~ekuvate ne{to redovno ima golemi izgledi toa i da se dobie, iako nenajaveno i von od va{ite o~ekuvawa. Bi trebelo da vnimavate na iska`anoto, posebno vo afektni sostojbi i situacii na rabotnoto mesto ili me|u najbliskite od semejstvoto, prvenstveno brat,sestra. Poradi istoto mo`ete da bidete izlo`eni na ozboruvawa, a ako e vo pra{awe {ef, avtoritet i sli~no duri i na reperkusii. Zdravje solidno.

Strelec 22 Noemvri ( Studen ) - 21 Dekemvri ( Sne`nik )

ZA PERIODOT OD 29 mart DO 05 april 1999 GODINA

Vo ovoj period `ivotot mo`e da vi se odviva vo gu`vi, trki, brzawa. Iako vsu{nost nemate nekoja osobeno goklemna pri~ina za brzawe, va{iot temperament }e vi go nalaga tokmu toa. Na poleto na steknuvawata i zarabotkata, }e se obidete da go nadomestite pootro{eno, a uspe{nosta na istoto zavisi od va{ata prethodna anga`iranost i organiziranost po ova pra{awe. Ako ste obezbedile poddr{ka i vrski otporano, pari }e ima, no ako ne ste, a o~ekuvate nekakov priliv na pari, rabotite }e se odvivaat te{ko, }e gubite mnogu vreme i energija a rezultatite }e bidat re~isi nikakvi. Od vas, mo`ebi, }e se bara nekakva protekcija ili zastapuvawe na nekakva potreba od prijatel pred terto lice. Bi trebelo da go storite ova, i da mu izlezete vo presret na prijatelot, iako mo`ebi }e se raboti za, po va{e mislewe, banalna rabota. Storete go toa, prijatelot }e vi treba da vo idnina. No, falite za storenoto pred drugi, bidej}i mo`e da imate pove}e {teta ottkolku satisfakcija. Na quboven plan nema da imate uspeh, iako vie mo`e da ne veruvate vo toa. I na zdravjeto morate posebno da vnimavate.

Jarec 22 Dekemvri ( Sne`nik ) - 20 Januar ( Kolo`eg )

ZA PERIODOT OD 29 mart DO 05 april 1999 GODINA

Na po~etokot na ovoj period, za vreme na vikendot, mo`e da bidete soo~eni so nepovolnata zdravstvena sostojba na podale~en postar rodnina,edeen od roditelite na va{ite roditeli ili druga baba, dedo, {to kaj vas mo`e da predizvika razli~ni ~uvstva, naj~esto dosta nervozni reakcii. I komunikaciite so najbliskite mo`e da bide isto taka nervozna pa da storite nepotrebni balasti vo donosite za vo idnina. Mo`ni se i kusi patuvawa na ovaa tema, ili sli~na na istata, no mo`e da se slu~i da patuvate poradi trgovija, nekakov ispit, nekakvi dokumenti im sli~no. Kon sredinata na peridot, va{eto vnimane mo`e da se prenaso~i kon drugi temi, kako na primer, neprijatelite na va{ite prijateli, ili nekakvi nivni nezgodi, ograni~uvawa, tajni. No i vo ovoj slu~aj, }e treba da vnimavte na sopstvenata komunikacija so prijatelot, bidej}i taa nema da soodvtstvuva na va{ata gri`a, i mo`ete da bidete pogre{no razbarni i tolkuvani. Vo qubovnata sfera, potrebna }e vi e diskercija, posebno ako se raboti za vrska koja tuku{to ja zapo~nuvate. Vo standardnite pak vrski, mo`ni se ~udni po mnalku tainstveni odnesuvawa na partnerotm, koj pak za istoto mo`e da ve obvini vas, Zdravjeto dobro, no sepak mo`ete da imate mnogu kontakti so bolnici, ambulanti i sli~no institucii od takov vid.

Vodolija 21 Januari ( Kolo`eg ) - 18 Fevruari ( Se~ko )

ZA PERIODOT OD 29 mart DO 05 april 1999 GODINA

Vo periodov koj e pred vas, mo`ete da bidete isklu`itelno neodlu~ni i koleblivi po niza pra{awa, od koi naj~eto }e se nametnuvaat prijatelskite odnosi, ~uvstvata na drugite kon vas, decata na drugite, parite i vrednostite. Vo sekoj slu~aj okolu navedenite pra{awa }e se sozdavaat sostojbi i situacii vo koi }e bidete pred zada~ata da zavzemete stav, odluka, re{enie. Toa nema da bide taka lesna zada~a kako {to mo`ebi vo momentov razmisluvate. So prijatelite ednostavno nema da imate sre}a i razbirawe, mo`e da imate mnogu polemiki i ubeduvawa okolu nekoi osnovni ~ove~ki, moralni vrednosti, no mo`ebi i okolu materijalnite, vo prv red sekako parite. Vo ovoj period mo` eda imate problemi so telesnata te`ina, poradi golemata glad koja mo`e da ja po~uvstvuvate,posebno po slatki raboti. Ako ne vodite smetka, mnogu brgu, za nedela dve, mo`ete drasti~no da ja zgolemite svojata te`ina. Sekako, ova e bi trebelo da e pozna~ajno na `enskiot del od ovaa populacija, no navedenoto se odnesuva na dvata pola podednakvo. Na kusi pati{ta ne trgnuvajte, bidej}i vi se izgledni problemi ili so voziloto ili so soobra}ajnata policija. Pritisokot mo`e da ne vi e vo najdobar red.

Ribi 19 Fevruari ( Se~ko ) - 20 Mart ( Cutar )

ZA PERIODOT OD 29 mart DO 05 april 1999 GODINA

Mo`ebi }e imate finansiski problemi vo peridoov pred vas, no va{ite potencijali i mo`nosti }e izlezat na kraj so istite. Ova sepak vo najgolema merka se odnsuva na rodenite od vtorata dekada na znakot, koi imaat i najmnogu mo`nosti za guibitoci na pari, vo prv red, no mo`ni se gubitoci i nadrug vid vrednosti. Ekonomi~nosta vi e glaven adut vo ovoj period, kako i racionalnosta. Ostanete takvi i }e bidete zadovolni ne{to podocna. Ne potkleknuvajte na nastojuvawata na va{ata pobliska ili podale~na okolina, vo prv red bliski prijateli i drugari, za nekakov tro{ok koj vam vi izgleda otpove}e, makar da e i minoren. Uspe{ni ]e bidat onie koi se zanimavaat so golemi finansiski transakcii i zdelki, onie rodeni vo ovoj znak koi se zanimavaat profesionalno so politika, nauka obrazovanie. No, ovie se sepak malcinstvoto od ovoj znak. Vie znaete da gi dr`ite vo tajnost rabotite, pa nema pri~ina zo{to toa bi bilo poinaku i so va{ite finansii. Na quboven plan povolni vetri{ta, no ne o~ekuvajte slu~uvawa preku no}. Mo`ni se, i }e bidat uspe{ni novite zapo~nuvawa na vrska, no golemi te{kotii so standardniot partner posebno ako o~ekuvate od nego nekakva poddr{ka za nekoja nova aktivnot. Zdravjeto na blizok ne e vo najdobar red.

 Ako ste zainteresirani za individualni astro-konsultacii ili Tarot-konsultacii, javete se na 091 / 211- 073 ili za drugi informacii na 091 / 165-272 

Back to Macedonia on the Net

UNet Web Design Team Copyright © UNet 1996,1997