Drvenata {ti~ka so makedonski natpis od 5.260 g.p.n.e. od nakolnata neolitska naselba na Kosturskoto Ezero

        No, nie da se vratime na DREVNOMAKEDONSKIOT SUPSTRAT. Dosega najstari drveni {ti~ki so drevnomakedonski natpis se pronajdeni vo neolitskata naselba otkriena na bregot na Kosturskoto Ezero vo seloto Dupjak vo tekot na arheolo{kite iskopuvawa 1992 - 1994 godina, a prvite istra`uvawa na taa neolitska naselba datiraat od 1853 - 1854 god.

 

Ise~ok na karta na Makedonija od periorot 1899 -1903 god. so Makedonska toponimija i so ozna~uvawe na lokacijata na ezerskata nakolna neolitska naselba [‘PEL na Kosturskoto Ezero pokraj seloto Dupjak vo neposredna blizina na gradot Rupi{ta.

 

        Profesorot po praistoriska arheologija na Solunskiot Univerzitet g-n G. H. Hurmuzjadis vo 1996 godina objavi publikacija za “ Dupjak od Kostursko “(Tó Disphlió KastoriáV)t.e. za “ Edna ezerska praistoriska naselba(¢EnaV limnaíoV proïstorikóV oikismóV)” kade, pokraj raznovidniot arheolo{ki materijal, objavi i eden natpis so starost utvrdena so S14 od 5260 g.p.n.e. Avtenti~niot dreven MAKEDONSKI NATPIS od drvenata {ti~ka ja ima slednata zapi{ana forma:
i istiot, od na{a strana vo mart 1997 godina oddesno nalevo de{ifriran i transkribiran, glasi:

 

“ [‘PEL VII KOL’[TE “

 

{to soodvetno preveden na sovremen makedonski literaturen jazik glasi:

“ [UPEL VII KOLI[TE “

ili

“ [UPLIV, SEDMO KOLI[TE “  

odnosno ~itaj:

“ DUPJAK VII KOLI[TE “

 

Naselba so arhetipski praistoriski nakolni `iveali{ta
od Katlanovska Blatija, koi bile za~uvani
vo okolinata na Skopje s# do 1975 godina.

Varijanti na rekonstrukcija na nakolnata neolitska naselba [‘PEL na Kosturskoto Ezero kaj seloto Dupjak blizu do gradot Rupi{ta.

 

        Ova jasno stava do znaewe deka Makedoncite vo 5260 g.p.n.e. znaele da podigaat ezerski naselbi so drvena konstrukcija, so objekti na drveni platformi podignati na koli{ta (kolci) nad vodnata povr{ina, odnosno nakolni `iveali{ta na Kosturskoto Ezero.
        Sli~ni praistoriski naselbi vo Makedonija imalo i na Ohridskoto, Dojranskoto i Prespanskoto Ezero, Katlanovska Blatija kaj Skopje, a vo Zapadna Evropa se registrirani vo golemite ezera na Germanija i [vajcarija.
        Imeto na mekedonskata ezerska nakolna neolitska naselba [‘PEL na bregot na Kosturskoto Ezero, imeto na makedonskoto selo DUPJAK, kako i imeto na drevniot makedonski grad RUPI[TA (Arg), koj bil rodno mesto na mnogumina vladeteli od drevnata MAKEDONSKA DINASTIJA, imaat soodvetna sinonimska osnova koja proizleguva od osobenostite na reljefot na lokacijata, t.e. od prisustvoto na [UPLINI, DUPKI ili RUPI, odnosno od prisustvoto na PE[TERI na spomenatiot teren pokraj bregot na Kosturskoto Ezero. Site tri navedeni imiwa se so MAKEDONSKI KOREN i nivnata osnova ja odrazuva fakti~kata sostojba na podzemnite oblici na morfologijata na predelot. Sledstveno, [‘PEL, DUPJAK i RUPI[TA imaat isto zna~ewe.

 

Pogled na edno od nakolnite `iveali{ta od naselbata na Kosturskoto Ezero rekonstruirano vo 1998 godina spored rezultatite od arheolo{kite istra`uvawa na neolitskata naselba [‘PEL kaj seloto Dupjak blizu do gradot Rupi{ta
(foto Na~ev \or|i - Goce od s. ^etirog - Egejska Makedonija)

Vlez vo nakolnata naselba na Kosturskoto Ezero rekonstruirano vo 1998 godina, spored rezultatite od arheolo{kite istra`uvawa na neolitskata naselba [‘PEL kaj seloto Dupjak blizu do gradot Rupi{ta
(foto Na~ev \or|i - Goce od s. ^etirog - Egejska Makedonija)