Pi{uva:
Vasil Iqov

<-Po~etok

Najstari pi{ani spomenici kako svedo{tva za rasprostranetosta i kontinuitetot na makedonskata civilizacija

Golemite bitki na drevnite Makedonci

Nezapirliva Makedonska civilizacija

Nepobedlivata Makedonska Falanga