BACK

Karta na Golemoto Makedonsko Carstvo so ozna~eno pobedonosno dvi`ewe na Makedonskata vojska pod genijalno rakovostvo na Aleksandar III Makedonski, so nazna~eni mesta na najzna~ajnite pobedonosni bitki i novopodignati makedonski gradovi.

 

Bitkata na rekata Granik (334 g.p.n.e)

Bitkata kaj seloto Gavgamela (331 g.p.n.e)

Bitkata na rekata Pinar kaj Kilikiskiot grad IS.

Bitkata na rekata Hidasp (326 g.p.n.e.)