an-a-1.gif (26090 bytes)

aro-ani1.gif (9208 bytes)

e_i_zo.jpg (21322 bytes)


 
  

1. Va{ata muzi~ka kariera  zapo~nuva u{te od sredinata na osumdesettite godini so grupite "Gospodinot Otiden" i "Lola V. Stain". Vo dosta te{ki uslovi uspeavte da gi izdadete dvata antologiski albumi "Ikona" i "Mansarda" za etiketata Blind Dog Records od Zagreb. kako toga{ bevte primeni od jugoslovenskata kritika i publika i {to be{e pri~inata za raspad na "Lola V. Stain" ?

    - Tie prvi dva albuma na izvesen na~in se nekakvi moi sliki~ki od detstvo , i logi~no e da sodr`at golema doza na romantizam , zaradi ~istinatata na detskata kamera so koja se nabquduva svetot okolu sebe , i sebe si vo nego. Inaku Lola v Stain vo osnova i ne be{e nekoj bend , toa pove}e be{e nekoe moe konspirativno ime , zatoa {to mi be{e glupavo da gi naslovuvam albumite so moeto ime i prezime. Drugite lu|e slu`ea da otsvirat toa {to treba , tie i nemaa nekakov emotiven odnos kon toa , tuku apsolutno profesionalen. Zna~i najarno e ako tie albumi se tretiraat kako nekakvi si moi solo albumi.Toa vreme be{e dosta zna~ajno za makedonskite muzi~ari , zatoa ssto se pojavija nekolku albumi odedna{ , {to site ex yu sceni mo`ea da go sonuvaaat. Site drugi se bavea so vojni i sli~ni gluposti , a nie vo eden istoriski sled peevme pesni , zatoa {to po priroda sme apsolutno poetska i nevoinstvena nacija , {to me pravi mnogu sre}en.
 
 

2. Koi se grupite {to na vas izvr{ile najgolemo muzi~ko vlijanie ?

    - Gi ima mnogu , po~nuvaj}i od seta makedonska izvorna narodna muzika , vizantiskite crkovni peewa , preku Weather Report , Pat Metheny , Hendriks , Joni Mitchell , Mocart , Bethoven , Leb i Sol...
 
 

3. Posle tolku uspe{ni koncerti {irum Evropa , dali mo`ete da izdvoite nekoj {to e za vas najdrag ?

    - Site mi se apsolutno dragi,i site bile prosledeni so ogoromen stres , a dali ova ovde , vo ovoj jebeno golem i ~uden grad se }e pomine kako treba ? Za na{a sre}a sekade se zavr{uva{e eufori~no , i do den dene{en ne mi e jasno dali e s# ova son ?
 
 

4. Vo noviot album na Anastasia , Nocturnal , e evidentno koristeweto na elektronika pri kreiraweto na muzikata. Dali planirate elektronikata i natamu da ja koristite vo va{ite naredni proekti ?

    - Ponekoga{ se pra{uvam dali }e se razbudam sabajle od premor. Srceto }e ni ka`e {to }e pravime i kako.
 
 

5. Od re-objavuvaweto na mini-albumot "Na rjekah Vavilonskih" od strana na gr~kata diskografska ku}a Poeta Negra , pa navamu e zabele`an mnogu golem interes za Anastasia od strana na gr~kata publika i kritika. Odr`avte pove}e koncerti vo Solun , Atina , Aminteo , rabotite so izdava~kata ku}a Libra Music , za va{ite koncerti vladee mnogu golem interes vo gr~kata javnost. Na {to se dol`i ovaj golem interes kon Anastasia ?

    - Vo pra{awe e gr~kiot odnos kon ona {to e Ubavina. Mislam deka nema tuka mnogu misterii , po moi dlaboki ubeduvawa , se rabira bez nikakva pretencioznost , Anastasija dade nekoi odgovori {to gi ma~at site muzi~ari od ona {to se narekuva Istok , vklu~itelno i Grcija , deka mo`e da se bide svoj i svetski , patem Makedonija bila del od ona {to se narekuvalo Vizantiski komonvelt , i tie uspevaat toa da go raberat , no sepak su{tinskoto se sostoi dali ima{ muzika ili nema{ muzika. Se drugo se prikazni {to gi raska`uvaat eden kup proma{eni muzi~ari po skopskite meani , baraj}i ja "cakata". Jas toa ne go razbiram.
 
 

6. Vo Potugalija na EXPO'98 nastapivte pred 15000 lu|e. Kako bevte primeni od tamo{nata publika ?

    - Ubavo.
 
 

7. Dali planirate povtorno da sorabotuvate so Mil~o Man~evski na nekoj drug negov filmski proekt ?

   - Mnogu verojatno za negoviot sleden film.
 
 

8. Koga planirate da nastapite vo Belgrad ?

    - Kolku {to Ivo Jankoski , na{iot menaxer, me informiral , na 18 Dekemvri 1998.
 
 

9. Dali izleguvaweto na EP-to "Lice / Gori" pretstavuva{e predvesnik na noviot sound na Anastasia , kako i predvesnik na Nocturnal ?

    - Da , iako treba{e vreme seto toa da izvrie , od {ira da se slu~i vino.
 
 

10. Koi se planovite na Anastasia ?

    - Gospod zdravje , nie i nemame {to drugo so sebe si vo `ivotot osven muzika , ve}e i da ne mo`am da napravam razgrani~uvawe pome|u tie dve ne{ta.
 
 


Razgovorot go vodel :

Klime Matoski

a_bc_11.gif (2209 bytes)