an-a-1.gif (26090 bytes)

aro-ani1.gif (9208 bytes)

gotra_i.jpg (18313 bytes)


 


1. Po nastapot vo Skopje gostuvavte u{te i vo Ankara na 8-mi noemvri. Kako bevte primeni od turskata publika ?

- Mnogu sme zadovolni od nastapot vo Ankara pred turskata publika. Predizvikot za nas be{e vo toa da vidime kako vo edna aziska zemja (poto~no vo edinstveniot aziski grad kade {to kolku tolku se ~uvstvuvaat evropskite vlijania) }e reagira publikata na na{ata muzika. A reagira{e normalno i voobi~aeno za vakvite nastapi so aplauzi i povik na bis. Prijaten ni be{e i faktot {to na dobar del od publikata i be{e poznata na{ata rabota, poto~no soundtrackot od filmot "Before The Rain".

2. Kade planirate da gostuvate naskoro ?

- Na 18 Dekemvmvri vo Belgrad i po Nova godina vo Italija -Trst.

3. Dali Libra Music go izdade Nocturnal , zatoa {to Thirdear Music e izdava~  samo za Makedonija i ex-Yugoslavia ?

  - Seu{te ne. Se nadevam deka do krajot na ovaa godina i toa }e se slu~i.

4. Soundtrack albumot "Before the Rain" vi donese svetska slava , dali  planirate i ponatamu da rabotite na filmski proekti ?

  - Bi sakale. A dali }e rabotime zavisi od toa dali }e dobieme ponuda. Se nadevam deka vo slednata 1999 }e ja napravime na{ata vtora muzika za film.

5. Odr`avte pove}e koncerti {irum Evropa , dali imate nekoj koj e za vas najdrag ?

  - Najverojatno najdrag koncert na site nas ni e koncertot vo Trst 1996 godina, iako nastapite vo Stokholm kako i vo Belgija na Sfinks festivalot bea mo`ebi edni od na{ite najdobri.

6. Dali mislite deka Anastasia e logi~no prodol`enie na proektot Aporea koj go rabotivte so Zoran Spasovski od 1987 do 1990 godina ?

  - Aporea ne be{e ni{to seriozno. Nemavme nikakvi seriozni proekti nitu pak izdanija. Toa be{e samo eden obid ili pak mal po~etot na ona {to sleduva{e kako Anastasia.

7. Pri snimaweto na albumot Nocturnal , sorabotuvavte so producentot Coti K.. od Grcija. Dali ste zadovolni od sorabotkata i dali planirate da sorabotuvate povtorno so nego ?

  - Coti K. e golem majstor na svojot zanaet i ~ovek blizok do nas i nasite idei i sfa}awa za muzikata.Sekoj od nas posakuva povtorno da go vidi so nas na na{iot sleden proekt no toa }e zavisi od vremeto i uslovite vo koi {to bi rabotele.

8. Poznat ste kako pretvodnik na kultnata makedonska grupa "Padot na Vizantija" i so nea donesovte eden nov zvuk , ne~uen na ovie prostori dotoga{. Kolku primesite na tradicionalna vizantiska muzika koi gi primenuvavte so grupata vo pokasniot period izvr{ija vlijanie vrz va{eto ponatamo{no muzi~ko deluvawe ?

- Vo red. Ova pra{awe vo sebe sodr`i i odgovor pa ne bi imal ne{to pove}e da dodadam osven da ja potvrdam taa konstatacija. Vo toa vreme vizantiskiot manir be{e odgovor na zapadnoevropskiot gotski koncept koj dominira{e vo pop muzikata.

9. Kako bi ja ocenile sostojbata na dene{nata makedonska muzi~ka scena ?

  - Za `al scenata pokraj grupite ja so~inuvaat i koncertnite prostori poto~no klubovite vo koi postojano mo`e da se sviri. Kaj nas eden korekten klub so site uslovi za svirka (dobar i fiksiren razglas, backstage. osvetluvawe i redovna programa) ne postoi! @alam.

10. Koi bendovi na vas izvr{ile najgolemo muzi~ko vlijanie , odnosno koi se va{ite omileni bendovi ?

  - Se zavisi od vremeto vo koe `iveeme. Li~no na mene vo 80-tite vlijaea grupite od t.n. nova psihodelija Joy Division, Killing Joke i Echo & The Bunnymen kako i Nico, a sega vo 90-tite novite elektronski : Future Sound of London , Biosphere, Aphex Twin. Od podale~nata istorija i do den denes ne mo`am da gi zaobikolam Doors i sekako mo`ebi najgolemata i zasega najseriozna pojava Pink Floyd, posebno vo nivnata rana faza.

11. Kakva muzi~ka oprema koristevte na snimaweto i va{ite koncertni promocii na albumot Nocturnal ?

  - Toe e re~isi bez isklu~ok elektronska: sempleri, sinitisajzeri kako i akusti~ni zvuci no prethodno semplirani. Na koncertite del od tie akusti~ni instrumenti gi svirime vo "real time", zna~i vo `ivo i nesekvencirani. Toa e od pri~ina {to na `ivite nastapi sakame da dobieme odreden stepen na interaktivnost vo muzikata, t.e. `iviot zvuk da varira od koncert do koncert, vo zavisnost od na{eto raspolo`enie.

12. Dali ste zadovolni od koncertot vo Skopje na 1.10.1998 i dali planirate da nastapite i vo nekoi drugi gradovi niz republikava ?

  - Smetam deka na{iot posleden koncert vo Skopje vleguva vo izborot na na{ite najdragi koncerti. Zatoa {to be{e dolgo podgotvuvan i organizaciski i izveduva~ki a i vpe~atocite {to gi imame sega na odredena distanca ni predizvikuvaat zadovolstvo. Imame golema `elba da otsvirime 20 koncerti niz Makedonija , poto~no vo site gradovi kade {to ima barem minimalni ili barem teoretski mo`nosti toa da se slu~i. Ova e vsu{nost eden na{  proekt za 1999 godina koj mnogu bi sakal da se ostvari.
 
 
 

Razgovorot go vodel :

Klime Matoski

a_bc_11.gif (2209 bytes)